Veridian digital collection software demo

Giới thiệu về bộ sưu tập này

Xin chào mừng đến với phiên bản giới thiệu của phần mềm Quản lý và hiển thị tài liệu số Veridian™. Để biết thêm thông tin về hệ thống phần mềm này, hãy liên hệ với contact us at www.veridiansoftware.com.
Bộ sưu tập này có 27 số gồm 214 trang và 807 bài báo.

Ấn phẩm đặc sắc trong bộ sưu tập

Liệt kê nội dung bộ sưu tập

Những người đóng góp nhiều nhất vào việc chỉnh sửa nội dung

1.
Stefan
55
2.
mdewsnip
25
3.
Dang Quoc Tuan
12
4.
Stephanie_Williams
6
5.
Shane
6