Himeji Castle, Himeji, Hyōgo Prefecture, Japan

Hình đại diện

Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)

Metadata

Tên ấn phẩm
Himeji Castle, Himeji, Hyōgo Prefecture, Japan
Format
Image
Type
Photograph
Source file type
JPEG image
Width
2272 px
Height
1704 px
Filesize
1015.58 KB