Kumamoto Castle, Kumamoto, Kumamoto Prefecture, Japan

Hình đại diện

Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)

Metadata

Tên ấn phẩm
Kumamoto Castle, Kumamoto, Kumamoto Prefecture, Japan
Format
Image
Type
Photograph
Source file type
JPEG image
Width
3200 px
Height
2133 px
Filesize
1.72 MB