La Gioconda

Hình đại diện

Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)

Metadata

Tên ấn phẩm
La Gioconda
Creator
Leonardo da Vinci
Format
Image
Type
Painting
Source file type
JPEG image
Width
2000 px
Height
2990 px
Filesize
1.80 MB