Vitruvian Man

Hình đại diện

Xem trước hình ảnh
(Bấm vào hình ảnh trang để thay đổi chế độ hiển thị)

Metadata

Tên ấn phẩm
Vitruvian Man
Creator
Leonardo da Vinci
Format
Image
Type
Painting
Source file type
JPEG image
Width
2258 px
Height
3070 px
Filesize
5.81 MB